Home / Novice / Rok v novom sídle. Súčasnosť v TN Logistica SK.

Rok v novom sídle. Súčasnosť v TN Logistica SK.

Povedať „jeden rok“ je veľmi ľahké.

21. októbra 2017 prišla kompletná rodina Torello a personál zamestnaný v pobočkách v rôznych mestách do Senca, aby oslávili oficiálny presun spoločnosti TN Logistika SK do nového sídla.

Mohli by sme povedať, že sa zdá, akoby to bolo včera, ale je to už rok, čo sa, pri príležitosti 10. výročia, TN Logistica SK presťahovala do centra v Senci, kde sa nachádzajú niektoré najinovatívnejšie budovy slovenského mesta. Táto oblasť, ktorá je dobre vybavená cestnou infraštruktúrou a prakticky susedí s medzinárodným letiskom v Bratislave, ponúka prostredie pre poskytovanie riadnych služieb v rámci aktivít spoločnosti TN Logistica SK.

Táto spoločnosť reagovala na potrebu umiestniť svoje sídlo do oblasti, ktorá je ľahko dostupná z diaľnice, v blízkosti najdôležitejších trhov strednej a východnej Európy.

Presun bol rýchly, dobre zvládnutý a takisto sme spokojní so začiatkom aktivít. Ale za organizáciou, ktorá bola schopná harmonicky sa integrovať v novom prostredí sú ľudia, ktorí od začiatku zohrali kľúčovú úlohu.

Roman Marcinka – Import/Export Manager – pred nedávnom oslávil 9 rokov v spoločnosti TN Logistica SK (je v spoločnosti prakticky od začiatku). Spolu s Roccom Loriom – Executive Manager – bol rozhodujúcim článkom rýchleho a efektívneho rastu spoločnosti TN Logistica SK. Roman počas týchto rokov ukázal, že je človekom, s ktorým sa dajú plánovať dlhodobé vzťahy. Spoľahlivý a cenný člen tímu, spojenec, ktorý sa, vďaka priamej znalosti miestnych pomerov, v tomto priestore pohybuje isto a nenútene. Hneď od začiatku sa vytvorila perfektná súhra a vzťah s mestom sa posilnil.

Prvý rok v novom sídle znamenal prijímanie nových profesií, aby sa podporil tento rozvoj a konsolidácia spolupráce. Kvantita realizovaných investícií a tých, ktoré sa ešte stále realizujú, ako aj kvalita služieb v spojení s miestnym priemyslom vytvárajú podmienky pre kreovanie konkurencieschopného postavenia.

Bolo to tak vždy a od začiatku. Plánovanie infraštruktúr, rozvoj v danom teritoriálnom priestore, pozornosť voči aspektom životného prostredia a aspektom politiky prepravy, rozvoj profesionálneho a ľudského rozmeru. To sú nevyhnutné prvky, ktoré podporujú rast celého sektora na teraz už základnom trhu, ktorý posúva ručičku váhy smerom k Východu. Toto sa dialo už pred 11 rokmi, keď Skupina Torello odpovedala na otvorenie sa voči novým trhom prostredníctvom spoločnosti TN Logistica SK. Prezieravosť zaznamenáva, že v Bratislave sa uskutočnila základná etapa.