TN Logistica: neodmysliteľné ohnivko logistickej reťaze

TN Logistica, spoločnosť skupiny Gruppo Torello, vznikla v roku 2007 s významnou obchodnou stratégiou v oblasti poradenstva a organizovania cestnej prepravy kompletného, alebo čiastočného nákladu a groupage v celej Európe.

Tn Logistica, ktorá vznikla za účelom pracovať v súlade s tokmi skupiny Gruppo Torello, predstavuje riešenie pre európsky trh, kde Gruppo prepravuje tovar. Vďaka skúsenostiam v oblasti cestnej prepravy Gruppo Torello zahŕňa prepravu všetkých druhov tovaru prostriedkami zabezpečujúcimi izbovú, alebo kontrolovanú teplotu.

Rodina Torello: iba dlhodobé ciele

Rozhodnutia urobené v roku 2007 boli predzvesťou zmien na trhu, ktoré dnes určujú tvár spoločnosti TN Logistica: pracovať na miestnej báze pod jediným veľkým projektom medzinárodnej úrovne – Gruppo Torello.

10 rokov nového sídla

V roku 2017, pri príležitosti 10. výročia založenia sa TN Logistica presťahovala do centrály v Senci, ktorá sa stala dôležitým a rozhodujúcim článkom skupiny Gruppo Torello

Za organizáciou, ktorá bola schopná integrovať sa harmonickými spôsobom na danom území, sú ľudia, ktorí zohrávali od začiatku kľúčovú úlohu. Základná etapa Senec, Bratislava je poznamenaná prezieravosťou.