Žiadosť o prijatie do zamestnania

THľadáš pracovnú príležitosť v TN Logistica SK? Všetko, čo treba urobiť je poslať tvoju žiadosť. Vyplniť prihlášku.

Click or drag a file to this area to upload.
Dovoljene vrste datotek: pdf, doc, docx - največja velikost 2 MB
Izjavljam, da sem prebral politiko zasebnosti, ki so jo izdali lastniki v skladu s 13. in 14. členom Uredbe EU 2016/679, in da sem v celoti razumel njeno vsebino. V ta namen v skladu s čl. 7 Uredbe EU 2016/679, moje soglasje v prosti, izrecni in nedvoumni obliki, da se obdelava osebnih podatkov izvaja za namene, navedene v zgoraj omenjeni politiki zasebnosti.