Aktívna a spolupracujúca. Flexibilná a svedomitá

Trh vytvára tlak, nevyhnutne nasmerovaný na „udržateľnosť“, podporovaný klientelou, ktorá sa čím ďalej viac zameriava na projekty zodpovedného riadenia.

V tomto zmysle prichádzajú silné povzbudenia zo strany trhu, ktorý začal vyberať logistických pracovníkov majúcich na srdci životné prostredie. A nielen to.

Rozvoj v lokálnom priestore, pozornosť voči aspektom životného prostredia a voči politike prepravy, rast v profesijnej a ľudskej sfére sprevádzajú udržateľný rast spoločnosti TN Logistica.

Zodpovedná preprava

Sila TN Logistica tkvie v jej schopnosti ponúknuť klientom službu, ktorej leží na srdci životné prostredie. Štandardy Torello zamerané na GLAP (Green Logistic Automation Platform) – patent postupu, ktorý sa týka efektívnosti logistického riadenia tovaru tak, aby sa posilnila kvalita ponúkaných služieb so stále viac „zeleným“ zreteľom – to všetko je chápané ako celok.

Na druhej strane cestná preprava predstavujú srdce skupiny Gruppo a tak sa usilujeme zredukovať stopu na životnom prostredí, generovanú našimi aktivitami.

Evnironmentálny certifikát Ralpin

TN Logistica poskytuje údaje o fázach prepravy, čim dáva konkrétne odpovede. Kvalita vyjadrená získanými certifikátmi je neodmysliteľným nástrojom pre zvyšovanie hodnoty.

Minimalizovať dopad na životné prostredie

Zníženie znečisťujúcich emisií charakterizuje všetky projekty v oblasti logistiky spoločnosti TN Logistica. Prijali sme všetky dostupné opatrenia v logistike prepravy, aby sme znížili znečisťovanie životného prostredia.

Z

Nákup a používanie vozidiel s nízkym dopadom na životné prostredie;

Z

Zvyšovanie efektívnosti v oblasti prepravovaných nákladov;

Z

Presadzovanie systému ekologického jazdenia (eco-drive);

Z

Presadzovanie intermodality.