Agilna i saradnička. Fleksibilna i savesna

Tržište neizbežno gura u pravcu „održivosti“, podržano od klijenata koji su sve osetljiviji na projekte odgovornog upravljanja.

U tom smislu, snažan podsticaj dolazi od tržišta koje je počelo da bira logističke operatere koji brinu o životnoj sredini. I ne samo to.

Lokalni razvoj, pažnja na aspekte ekološke i propise o prevozu, razvoj profesionalnih i ljudskih profila prate održivi razvoj kompanije „TN Logistica“.

Odgovoran prevoz

Snaga kompanije „TN Logistica“ leži u njenoj sposobnosti da kupcima ponudi uslugu koja brine o životnoj sredini. Standardi „Torello“ grupe usmereni na GLAP (Green Logistic Automation Platform) – procesni patent koji se tiče efikasnosti logističkog upravljanja robom, kako bi se poboljšao kvalitet usluga koje se nude u sve zelenijoj perspektivi – u potpunosti se primenjuju.

S druge strane, drumski prevoz je jezgro grupe, pa radimo na smanjenju ekološkog otiska koji stvaraju aktivnosti.

Sertifikacija zaštite životne sredine „Ralpin“

Kompanija „TN Logistica“ pruža podatke o fazama prevoza dajući konkretne odgovore. Kvalitet izražen neophodnim sertifikatima je sredstvo za povećanje vrednosti.

Umanjivanje uticaja na životnu sredinu

Smanjenje zagađujućih emisija karakteriše sve logističke projekte kompanije „TN Logistica“. Preduzimaju se sve raspoložive mere za suzbijanje zagađenja životne sredine transportne logistike

Z

Kupujte i koristite vozila sa niskim uticajem na životnu sredinu;

Z

Povećajte efikasnost transportnog tovara;

Z

Promovišite sistem ekološke vožnje (eco-drive);

Z

Promovišite intermodalnost.