Udržateľnosť a rozvoj

Sila TN Logistica tkvie v schopnosti ponúknuť zákazníkom služby, ktorým záleží na životnom prostredí. Štandardy spoločnosti Torello, ktoré sa inšpirovali plánom Výskumu & Vývoja treba chápať ako celok.

29.397.085 kg CO2 nevypustených*
*Konsolidované údaje Rozpíš podrobnejši

Ideálny spojenec

Investície a kvalita služieb, v kombinácii s miestnou priemyselnou štruktúrou vytvorili podmienky pre novú strategickú pozíciu. Torello našlo v TN Logistica ideálneho spojenca.. 

Nezáleží na tom, aká technológia, alebo aké nové potreby vzniknú v budúcnosti, sú to ľudia, kto prostredníctvom svojej kompetencie vedú služby k úspechu.

Sme odlišní, v pozitívnom zmysle slova, kvôli nášmu integrovanému dodávateľskému reťazcu, našej organizácii na európskej úrovni.

Roman Marcinka

Import/Export Manager

Firmy musia zabezpečiť, aby ich Supply Chain boli flexibilné a akcieschopné. Preto sme rozšírili portfólio služieb: aby sme sa odlíšili a aj naďalej ponúkali pridanú hodnotu.

Rocco Loria

General Manager TN Logistica

Poslemé z blogu