Organizovanie prepravy, vývoj a monitorovanie partnership-u

Od prevzatia prepravovaného nákladu TN Logistica posudzuje čas, typ tovaru a vzdialenosti a určuje najvhodnejší prostriedok a trasu tak, aby minimalizovala dopad na životné prostredie a znižovala náklady.

Organizácia zostavená spôsobom tak, aby poskytovala čo najlepšie služby a flexibilitu, spolu s obvyklou spoľahlivosťou garantovanej prepravy v súlade s celou skupinou Gruppo Torello.

Full Truck Load e Less Than Truckload

Cestná preprava do jediného cieľa, alebo do viacerých cieľov pre rôzne možnosti nákladu.

Národná a medzinárodná preprava

Z vedúcej pozície pozícia v prvom šíku, ktorá sa sústreďuje na základné trhy Európy.

Unikátne služby na mieru

TN Logistica vytvára efektívnu a rýchlu trasu šetrnú k životnému prostrediu, garantovanú aj faktom, že patrí ku skupine Gruppo Torello.

Poradenstvo a asistencia

Dôležitá obchodná stratégia v oblasti poradenstva a organizovaní cestnej prepravy.

Koncentrovaná na stratégie

Veľké skúsenosti získané v oblasti prepravy umožnili skupine Gruppo Torello vyvinúť v Európe službu v rámci perfektne organizovanej siete.

Supply Chain Torello, vytvorená týmto spôsobom pracuje zdieľaným spôsobom, aby TN Logistica mohla pracovať efektívne, rozvíjať nové riešenia a zvyšovať pracovnú efektívnosť za účelom uspokojenia personalizovaných požiadaviek klientely.

… o skupine Gruppo Torello

Logistické smernice sú zostavené skupinou Gruppo Torello, ktorá kontroluje riadenie tokov v celej Európe. Organizácia a logistická supervízia v Torello prispievajú k uspokojeniu všetkých požiadaviek a potrieb zákazníkov.