Home / Novice / TN Logistica SK na 1. Logistic Day

TN Logistica SK na 1. Logistic Day

Deň kompletne venovaný logistike – Medzinárodná inovatívna udalosť B2B – I° Logistic Day, ktorá sa konala vo Verone počas Fruit&Veg System, v rámci ktorého sa stretlo to najlepšie z ovocinárstva a pestovania zeleniny v oblasti Stredomoria s tým najlepším zo svetového trhu tak, aby konštruktívnym projektom prispeli k vzájomnému podnikateľskému rastu. A TN Logistica SK bola pri tom. Manažér Roman Marcinka Marcinka sa zúčastnil na množstve diskusií, ktoré tu prebehli a prispel tak k vytvoreniu kontaktov medzi vnútroštátnymi a medzinárodnými operátormi činnými v každej fáze procesu.

Logistic Day predstavuje základnú udalosť podujatia Fruit&Veg Systems jeho prirodzenou úlohou logistiky v oblasti procesu obchodovania s čerstvými produktmi, najmä na veľké vzdialenosti, pričom berie ohľad na nové smerovanie oblasti exportu.

V centre pozornosti boli témy kvality a certifikácie, neodmysliteľný nástroj na zhodnotenie produktov. TN Logistica SK so svojimi službami, ktoré boli certifikované podľa prísnych európskych štandardov, vie najlepšie interpretovať požiadavky operátorov a poskytuje konkrétne odpovede na reálne potreby trhu.