Spontana primena

Niste li među objavljenim oglasima našli predlog u skladu sa vašim profilom? Međutim, pošaljite nam svoju spontanu prijavu, naši regruteri će je oceniti. Pošaljite svoju biografiju.

Click or drag a file to this area to upload.
Дозвољени типови датотека: пдф, доц, доцк - максимална величина 2МБ
Изјављујем да сам прочитао политику приватности коју су издали Власници, у складу са члановима 13 и 14 Уредбе ЕУ 2016/679, и да сам у потпуности разумео њен садржај. У том циљу, сходно чл. 7 Уредбе ЕУ 2016/679, мој пристанак, у слободној, експлицитној и недвосмисленој форми, да се обрада личних података врши у сврхе наведене у горе поменутој политици приватности